web设计:复古网页设计欣赏

复古这个词在设计界不会陌生,复古是流行的轮回,复古的设计当然也会受到追捧。而在网页设计中,复古风格的呈现也许就是一个logo,一个icon,一个背景,细微的元素也能成就它的复古风。排版上复古的风格更需要创新,脱离网站的束缚,像做海报一样做设计。下面我们来看看这些国外的网站是如何复古的。

13

fgweb

fgweb2

fgweb3

fgweb4

fgweb5

fgweb6

fgweb7

fgweb8

fgweb9

fgweb10

fgweb11

fgweb12

fgweb14

fgweb15

fgweb16

fgweb17

fgweb18

fgweb19

参与评论

游客评论不支持回复他人评论内容,如需回复他人评论内容请