Uetsuji Shotaro的科幻卡通插画

  Uetsuji Shotaro是日本的插画师,擅长于卡通、科幻的插画绘制。他的风格与日本漫画打不相同,浓郁的颜色,有张力的线条,颇有几分美国漫画的风格。

Uetsuji-Shotaro

Uetsuji-Shotaro2

Uetsuji-Shotaro3

Uetsuji-Shotaro4

Uetsuji-Shotaro5

Uetsuji-Shotaro6

Uetsuji-Shotaro7

Uetsuji-Shotaro8

Uetsuji-Shotaro9

Uetsuji-Shotaro10

Uetsuji-Shotaro11

转载请注明:氧16网 » Uetsuji Shotaro的科幻卡通插画

赞 (0)
分享到:更多 ()