Asian House的菜单设计

Asian House的菜单设计就是食物的摄影照片,后期支配上了文字介绍和价格,但是从菜单就可以看出整个餐厅的精致和用心,深刻说明了菜肴的摄影是多么的重要,几乎可以不要设计师后期再加什么咣咣咣的特效,Duang一下快门就解决了!

Asian-House

Asian-House2

Asian-House3

Asian-House4

Asian-House5

Asian-House6

Asian-House7

Asian-House8

Asian-House9

参与评论

游客评论不支持回复他人评论内容,如需回复他人评论内容请